Formularz reklamacyjny

Jeśli chcą państwo złożyć reklamację, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

Dane osobowe
Dane dotyczące umowy
Załączniki * wymagany jeden z poniższych załączników
ZDJĘCIE / zdjęcie reklamowanego przedmiotu - max rozmiar pliku 50 MB
FILM dotyczący usterki (przedmioty elektryczne, elementy ruchome) - maksymalny rozmiar pliku 100 MB
PROJEKT (rysunek techniczny który otrzymali Państwo po odpisaniu umowy) z zaznaczeniem uszkodzonego elementu - maksymalny rozmiar pliku 50 MB

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.