• Brak słupków stalowych,
  • odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią wynosi 5 cm