• Brak słupków stalowych, 

  • odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią wynosi 5 cm