• Pomiędzy słupkami murowanymi znajdują się słupki stalowe, przykręcone do podmurówki,

  • Odstęp między ramą ogrodzenia a podmurówką wynosi 5 cm