• Działka prosta – słupki stalowe zabetonowane na głębokość 70 cm.
  • Odstęp między ramą ogrodzenia, a ziemią wynosi 5 centymetrów.