• W przypadku spadku terenu,
  • słupki zostają zabetonowane na głębokość 70 cm w ziemię.
  • Odstępy między ramą ogrodzenia a ziemią są takie same i wynoszą 5 cm. Przęsła montowane schodkowo.