• Spadek terenu – słupki zabetonowane na głębokość 70 cm. 
  • Odstęp między ramą ogrodzenia a ziemią wynosi około 5 cm.
  • Ramy ogrodzenia dopasowane są do nachylenia terenu, wykonane są skośnie (wzdłuż spadku terenu), przez co górna i dolna rama ogrodzenia przebiega równolegle.