Jak zamontować ogrodzenie na podmokłym gruncie?

montaz-ogrodzenia-na-podmoklym-gruncie

Czynnikiem determinującym dogodne zamontowanie ogrodzenia jest odpowiednio przygotowane podłoże. Warto wiedzieć, że niektóre grunty mogą być nieco bardziej wymagające od pozostałych. W niniejszym artykule poruszymy natomiast problem montażu ogrodzenia na podmokłym gruncie. 

Jak przygotować podłoże do montażu ogrodzenia?

Odpowiednie przygotowanie terenu nie tylko ułatwia, ale często dopiero umożliwia montaż ogrodzenia na danej powierzchni. Do podstawowych czynników od tym decydujących należy między innymi równość terenu. Niewielkie różnice w wysokości gruntowych nie muszą stanowić większego problemu, jeśli jedna część podmurówki lub strona słupków ogrodzeniowych zostanie wkopana nieco głębiej w ziemię. To natomiast warunkuje skrupulatne pomiary w tym zakresie i dopasowanie określonej wysokości ogrodzenia. Równanie terenu natomiast rzadko okazuje się opłacalne. W takich sytuacjach zwyczajowo przyjmuje się formę „kaskadowego” montażu ogrodzenia, czyli w sposób schodkowy. Warto wiedzieć, że obowiązek przygotowania podłoża do dalszych działań zazwyczaj leży po stronie inwestora, chyba że strony zadecydują inaczej. Wszystko zależy od określonych ustaleń pomiędzy wykonawcą a właścicielem posesji.

Co jest jeszcze ważne w kontekście przygotowania podłoża do montażu ogrodzenia?

Do pozostałych czynników warunkujących pomyślny montaż ogrodzenia należy odpowiedni poziom wilgotności gleby, a także brak przeszkód takich jak drzewa lub skały. Jeśli na linii ogrodzenia lub w jej bliskim pobliżu znajdują się drzewa, często konieczne jest ich wyrwanie łącznie z korzeniami, by umożliwiło to swobodny montaż słupków ogrodzeniowych i zapewnienie stabilności ogrodzenia. Niedopuszczalne jest także, by gleba posesji miała charakter nasypowy. Jeśli występuje taka sytuacja, niezbędne jest jej zagęszczenie i uklepanie. W przeciwnym wypadku posesja będzie pozbawiona bezpiecznych fundamentów nie tylko dla samego ogrodzenia, ale także dla całej posesji. W zależności od tego, czy ogrodzenie jest stawiane na wcześniej użytkowanym terenie, czy też nie - konieczne jest niekiedy rozebranie starej palisady. Ważne jest także dopilnowanie kwestii pozornie oczywistych, czyli między innymi skoszenie wysokich traw i chwastów. 

Ogrodzenie na podmokłym terenie - dlaczego są to trudne warunki?

Ogólnie przyjmuje się, że montaż ogrodzenia podobnie jak budowa domu na terenie podmokłym jest możliwy, jednak powoduje konieczność zastosowania nieco innej strategii oraz zróżnicowanych technologii. Może to skutkować z kolei znacznie większymi kosztami budowy i brakiem gwarancji pojawienia się różnego rodzaju komplikacji w przyszłości. Z reguły jednak warto unikać tego typu warunków dla wszelkich czynności budowlanych. Tereny podmokłe największe problemy mogą tworzyć w okresie zimowym. Zamarzająca woda na niższych poziomach gleby może bowiem zamarzać, powodować rozsadzenia instalacyjne lub zmieniać ogólną specyfikę terenu. Na terenach podmokłych ryzykowna jest dla przykładu budowa piwnic dla domów rodzinnych. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo zalania jej wodą gruntową. 

Ogrodzenie na grząskim terenie - jak powinno wyglądać przygotowanie podłoża? 

 • Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości względem warunków wodno-gruntowych działki niezbędne może okazać się skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy geotechnicznej. Może ona nie tylko ocenić poziom jakości gruntu względem czynności budowlanych, ale także określić koszt potrzebnych do przeprowadzenia zmian w tym zakresie. Stan zalania gruntu można określić, wykonując w ziemi specjalne odwierty. 
 • Wyniki powyżej opisanych badań mogą pomóc w doborze odpowiedniej techniki przygotowującej podłoże do dalszych czynności budowlanych. W tym zakresie istnieje kilka następujących powszechnych możliwości:
 • Wymiana gruntu - opcja ta jest jednak niezwykle kosztowna i rzadko wybierana.
 • Podwyższenie gruntu - zdecydowanie częściej wybierana forma zapewnienia bezpiecznego fundamentu posesji. Tego typu podwyższenie wykonuje się najczęściej przy użyciu gruzu i ziemi z innych budów.

Jak zamontować ogrodzenie na podmokłym gruncie?

Można powiedzieć, że montaż ogrodzenia posesyjnego na podmokłym gruncie nigdy nie będzie możliwy jeśli, grunt nie będzie choć częściowo do tego przygotowany. Co więcej, ogrodzenie zawsze wiążę się z obecnością posesji, której istnienie na tego typu gruntach również nie ma racji bytu. Na podmokłym terenie bowiem nie utrzymają się nawet rośliny ogródkowe. Aby zamontować ogrodzenie na podmokłym terenie, trzeba przede wszystkim określić stan gleby, wymienić lub nadsypać grunt w przypadku jego podmoczenia oraz stworzyć instalacje odprowadzające wodę, które nazywają się drenażem opaskowym. Warto pamiętać, że jest to kwestia, w której pełna kontrola profesjonalisty jest niezbędna. 

Ogrodzenie podmokły grunt - jakie rozwiązania są spotykane w tego przypadku warunkach?

 • W kontekście gospodarowania terenu podmokłego niezwykle istotny jest wybór właściwego fundamentu. W jego przypadku zaleca się np. użycie mniej popularnej płyty fundamentowej, podczas gdy na terenach standardowych stosuje się przede wszystkim ławy fundamentowe.
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej okazuje się niezbędne w przypadku budowy domku jednorodzinnego na terenie podmokłym. Nie daje ona jednak pełnej gwarancji niedostania się wody do wnętrza piwnicy. 
 • Na terenach podmokłych nie zaleca się budowania piwnic, o czym wspomnieliśmy już w poprzedniej części artykułu. Jest to nie tylko istotne ze względu na proces zalewania piwnicy, ale ciągnięcia fundamentów w dół.
 • Fundamenty są szersze i bardziej pogłębione.

Ogrodzenie na miękkim terenie - budowa oczka wodnego 

Wydawać by się mogło, że budowanie domku jednorodzinnego lub stawianie ogrodzenia na terenie podmokłym oznacza same negatywy i koszty finansowe. Po części jest to prawdą, jednak nawet w tym przypadku można doszukać się pozytywnych względów. Należy do nich przede wszystkim relatywnie niższy koszt działki, ale także ogólne walory środowiskowe. Tereny podmokłe często zlokalizowane są w pobliżu stawów lub jezior, co dla wielu ma niepodważalnie duże znaczenie. Co więcej, często stosowaną techniką budowlaną na terenach podmokłych jest wykonanie na danym terenie oczka wodnego, które stanowiłoby miejsce docelowe ujścia nadmiaru wody z fundamentów posesji. Jest to niezwykle urokliwy i nowoczesny zabieg projektowy. 

Hammerman-Tech - najwyższej jakości usługi montażowe ogrodzeń na rynku 

Skorzystanie z profesjonalnej usługi montażowej naszej firmy minimalizuje koszty i ryzyko związane z montażem ogrodzenia na wszelkich terenach relatywnie trudnych do zagospodarowania. Z przyjemnością podzielimy się wiedzą i zdobytym doświadczeniem uzyskanym podczas realizacji setek różnych projektów. Nasi eksperci doradzą w kwestii wszystkich możliwych rozwiązań dla danego przypadku, a także przeprowadzą bezpieczny montaż ogrodzenia, które swoją stabilność utrzyma przez wiele lat. Zadzwoń do nas już dziś i umów się na spotkanie w celu przedstawienia swoich potrzeb i planów. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania 

1. Na jakiego typu gruntach najlepiej montuje się ogrodzenia?

Wszelkie czynności budowlane najlepiej przeprowadza się na terenach skalnych i żwirowych. 

2. Jakie są podstawowe metody przygotowania podmokłego gruntu do postawienia ogrodzenia? 

 • Wymiana gruntu
 • Podsypanie gruntu
 • Użycie fundamentu płytowego
 • Odprowadzenie wody
 • Drenaż opaskowy

3. Dlaczego należy przeprowadzać badania geotechniczne nawet jeśli w pobliżu znajduje się budownictwo?

Poszczególne tereny położone od siebie relatywnie niedaleko mogą się od siebie znacząco różnić. Wykonanie badań geotechnicznych może wskazać na zdatność gleby przeznaczonej do zagospodarowania przestrzennego oraz postawienia wszelkich fundamentów i konstrukcji. Nowoczesne pomiary w tym zakresie wskazują także sezonowe podnoszenie się okolicznych wód oraz głębokość wód powierzchniowych na danym terenie.

Zapytaj o wycenę

Umów się z naszym doradcą na rozmowę

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.