Jak dopasować szerokość bramy wjazdowej na posesję?

brama-przesuwna-blog

Na wygodę poruszania się między prywatną posesją, a drogą publiczną wpływa bardzo wiele czynników. Poza usytuowaniem bramy wjazdowej, kluczowe znacznie mają jej techniczne parametry. Dotyczy to przede wszystkim szerokości, której wybór warto uzależnić nie tylko od osobistych potrzeb. Ma ona istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo i wygodę manewrowania pojazdem, jak i ogólną funkcjonalność wjazdu posesji. Jak optymalnie dopasować szerokość bramy wjazdowej?

Brama wjazdowa posesji

Brama wjazdowa to centralny punkt ogrodzenia praktycznie każdej współczesnej, dobrze zaprojektowanej posesji. Najczęściej ulokowana jest tuż obok furtki, co pozwala na bezproblemowe dostrzeżenie wszystkich przybywających osób. Brama wjazdowa jest jednocześnie ostatnią granicą, która oddziela teren prywatny od publicznej przestrzeni. Zachowanie jej praktyczności to podstawa komfortu po obu stronach. Decyduje o tym szereg czynników, spośród których największe znaczenie mają wymiary. Aby zadbać o swobodę komunikacyjną posesji, należy:

  • wybrać optymalne miejsce dla bramy wjazdowej,
  • dopasować bramę wjazdową o odpowiedniej konstrukcji,
  • trafnie dobrać szerokość i pozostałe parametry bramy wjazdowej.

W ten sposób przestrzeń urządzić da się nie tylko funkcjonalnie, ale również bezpiecznie. Nie bez znaczenia pozostaje bowiem dobro użytkowników bramy - dotyczy to zarówno domowników oraz wszystkich gości, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Szerokość bramy wjazdowej, a lokalizacja

Duży wpływ na zamienność parametrów bram wjazdowych ma lokalizacja. Niezależnie od indywidualnych preferencji, usytuowanie wjazdu musi być zgodne z wcześniej ustalonym projektem zagospodarowania terenu. Najczęściej wjazd na posesję zlokalizowany jest blisko furtki. Producenci bram wjazdowych nierzadko oferują pasujące do zestawu mniejsze bramki, które tworzą jedną całość. Dbając o odpowiednie skomponowanie elementów wejścia z otoczeniem działki, zyskać można pewność, że posesja postrzegana będzie jako spójna i harmonijna. Jeżeli obszar prywatny jest dość duży, dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie przed bramą wjazdową pustego miejsca postojowego. Powinno ono pozwalać na swobodne zaparkowanie samochodu przed wjazdem.

Warto zadbać o to, aby szerokość bramy wjazdowej na posesję była nieco mniejsza od szerokości wolnego miejsca postojowego. Duże znaczenie ma także odległość bramy od drogi. Powinna zapewniać swobodę skrętu samochodu bezpośrednio z ulicy, co zmniejszy uciążliwość manewrowania podczas zjazdu ze szczególnie wąskich dróg.

Typ bramy i rodzaj posesji

Do najpowszechniej stosowanych bram wjazdowych na posesję należą bramy rozwierne (inaczej zwane bramami skrzydłowymi) oraz przesuwne. Szerokość wjazdu na posesję uzależniona jest także od obranych rozwiązań konstrukcyjnych. Bramy rozwierne stosowane są przede wszystkim na posesjach, w których zjazd z ulicy jest dość długi. Taka budowa pozwala na swobodne otwieranie jednego, bądź też dwóch skrzydeł. Bramy wjazdowe rozwierne dostępne są w szerokościach od ok. 3,0 m, a w przypadku konstrukcji dwuskrzydłowych - nawet powyżej 5,0 m.

Modele przesuwane wykorzystywane są natomiast na szerokich posesjach, w których zjazd z ulicy zlokalizowany jest w pobliżu garażu. Bramy o takiej konstrukcji również dostępne są w szerokości od ok. 3,0 m, jednak możliwe jest uzyskanie szerokości wjazdu wynoszącej nawet do 5,5 m. Szerokość bramy wjazdowej w dużym stopniu uwarunkowana jest także rodzajem posesji, na którą prowadzi. Dla obiektów użyteczności publicznej czy terenów przemysłowych, z reguły przeznaczone są modele o większych parametrach. Wpływają na to aspekty związane nie tylko z wygodą, ale również bezpieczeństwem - szeroka brama wjazdowa pozwala np. na przeprowadzenie szybkiej, sprawnej ewakuacji. Wjazd prowadzący na teren prywatny powinien być jednak wystarczająco szeroki, aby zapewnić wszystkim kierowcom swobodę poruszania się - zarówno podczas wjeżdżania na posesję, jak i jej opuszczania.

Najważniejszym aspektem na jaki należy zwrócić uwagę, przy wyborze bramy przesuwnej jest to, aby za ogrodzeniem było miejsce, aby brama mogła się przesuwać wzdłuż ogrodzenia przy otwieraniu i zamykaniu.

Szerokość bramy wjazdowej na posesję

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szerokość bramy wjazdowej na posesję musi wynieść minimum 2,4 m. W praktyce, znacznie większy komfort jest w stanie zapewnić wjazd przekraczający te parametry. Wiele samochodów posiada szerokość przekraczającą 2,0 m - ze względu na wygodę, warto więc rozejrzeć się za bramą nieco szerszą, niż standardowa. W większości przypadków, rozwiązaniem spełniającym potrzeby typowych prywatnych posesji jest brama o szerokości ok. 3 - 3,5 m. Rozmiar ten pozwala przede wszystkim na swobodne manewrowanie, a także bezproblemowe wjeżdżanie na posesję większymi pojazdami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku właścicieli samochodów ciężarowych i półciężarowych, takich jak np. dostawcy:

  1. materiałów budowlanych,
  2. mebli,
  3. sprzętu RTV,
  4. sprzętu AGD.

Poza szerokością wjazdu, pewien wpływ na użytkowanie bramy ma także jej wysokość. Wartości pod względem tego parametru bywają różne - dostać można zarówno modele mające wysokość 1 m, jak i wysokie na 2,5 m. Wymiar ten najlepiej wybrać na podstawie wysokości całego otoczenia (np. wysokość sąsiednich ogrodzeń), dzięki czemu będzie z nim stanowił spójną i estetyczną całość.

Szerokość bramy wjazdowej, a promień skrętu

Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo oraz wygodę, warto wziąć pod uwagę także odległość, która dzieli bramę wjazdową od szosy. Kluczowe znaczenie ma minimalny promień skrętu, który w przypadku samochodów osobowych wynosi ok. 5 - 6 m. Zachowanie odstępu bramy do krawędzi drogi na podobnym poziomie, pozwoli na bezpieczne wyjeżdżanie posesji bez zawadzania o słupki. Jeżeli odstęp ten będzie mniejszy, nastąpi konieczność wyjeżdżania z posesji pod kątem. W ten sposób zwiększa się ryzyko zarysowania pojazdu, a w przypadku chwilowej nieuwagi - nawet niewielkiej stłuczki. Jeśli planowane miejsce montażu bramy wjazdowej zlokalizowane jest zbyt blisko drogi, może stwarzać poważne utrudnienia w poruszaniu się samochodem. Wybierając szerszą bramę, uniknąć można kłopotliwego cofania pojazdu w głąb posesji. Optymalnym rozwiązaniem będzie w takiej sytuacji model nieco szerszy od uniwersalnego - np. 4-metrowy.Bardzo dobrym, rozwiązaniem byłoby również zastosowanie bramy przesuwnej, jeśli są spełnione warunki o których pisano powyżej.

Zapytaj o wycenę

Umów się z naszym doradcą na rozmowę

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.